Velkommen til Klovborg-Jagtforening »

Jagtforeningen satser på kvalitet, der for os står for gode skytter, gode hunde, god og afvekslende jagt, vildtpleje, godt kammeratskab.

Klovborg Jagtforening har mange aktiviteter som hundetræning, flugtskydning, riffelskydning, jagten i Tranholm, årlige kaninjagter, jagthytte på Værnet, fiskeri i Mattrup Å og meget mere.

Klik lidt rundt på vores hjemmeside og se hvordan livet i en aktiv jagtforening former sig.

Waidmannsheil

Klovborg Jagtforening

Vi tilbyder nu mulighed for at tage jagttegn.

Vores mål er ikke at du blot skal tage et jagttegn.

Vores mål er at gøre dig til JÆGER.

Vi lægger således stor vægt på arbejdet efter, at du har taget dit jagttegn. Du skal derfor først lære at skyde og du får mulighed for at afprøve forskellige jagtformer under kyndig vejledning.

Nyhed »

Tag dit

JAGTTEGN

i

Klovborg Jagtforening


Klovborg Jagtforening afholder jagttegnskursus, der starter op i efteråret 2019

Kurset afvikles på Klovborg Skole/evt Bygholm Landbrugsskole i tidsrummet 18.30 – 21.00 på følgende mandage:

28. oktober 2019

4., 11., 18., og 25. november 2019

2., 9. december 2019

6., 13., 20. og 27. januar 2020

3., 17. og 24. februar 2020 + evt 2. marts 2020

Herudover på 3 lørdage i marts/april, hvoraf den ene bruges til en frivillig jagtprøve. Disse datoer er ikke helt fastlagt endnu.

Der er plads til 20 deltagere efter først til mølle princippet og der skal være mindst 10 for at vi starter kurset op

Instruktørerne på kurset er meget erfarne jægere, der også er flugtskydnings- og hundeinstruktører.

Der vil på kurset blive lagt stor vægt på lovgivningen, vildtkendskab, etiske regler, praktisk jagt og det våbentekniske.

Såfremt du består jagtprøven og skydeprøven:

vil du blive inviteret på mindst en fællesjagt sammen med instruktørerne, der før jagten vil gennemgå parolen med kursisterne.

Vil du blive inviteret på ræve-/kokkejagt i januar 2021

Kurset giver dig således en enestående mulighed for ikke blot at få jagttegn, men også en efterfølgende undervisning i, hvordan du så kan bruge dit jagttegn.

Instruktørerne forventer af dig:

at du er motiveret og engageret

at du gør dit hjemmearbejde

at du, efter at have taget jagttegnet, har interesse i dygtiggøre dig med haglbøssen og vildtpleje

Det koster 1.900 kr. at deltage i kurset inkl. 1 års medlemskab af Danmarks Jægerforbund og Klovborg Jagtforening. Beløbet inkluderer også 50 skud og lerduer i forbindelse med gennemførelse af våbenteknisk kursus.

Herudover skal du selv betale:

Deltagelse i den officielle jagtprøve (Ca. 310 kr.)

Lærebog og øvelseshæfte - ca 650 kr.


                                 (Ret til ændringer forbeholdes)

 Er du interesseret i at deltage, så send en mail til jagt@klovborg-jagtforening.dk

eller kontakt:

Christian Riis Hansen, tlf. 42369803

Erik Rosenbæk, tlf. 30924429

eller

Elna Thomsen, tlf. 23814175