Velkommen til Klovborg-Jagtforening »

Jagtforeningen satser på kvalitet, der for os står for gode skytter, gode hunde, god og afvekslende jagt, vildtpleje, godt kammeratskab.

Klovborg Jagtforening har mange aktiviteter som hundetræning, flugtskydning, riffelskydning, jagten i Tranholm, årlige kaninjagter, jagthytte på Værnet, fiskeri i Mattrup Å og meget mere.

Klik lidt rundt på vores hjemmeside og se hvordan livet i en aktiv jagtforening former sig.

Waidmannsheil

Efterlysning »

Har nogen gamle beskrivelser/effekter

eller trofæer fra foreningen - er vi meget interesseret..

Klovborg Jagtforening - historisk set

Klovborg Jagtforening blev startet som Klovborg og Omegns Jagtforening den 1. Juli 1947 med Aage Jørgensen som formand, Johan Madsen som kasserer og Lauersen Goskesen, Peter Pallesen, og Hans Graversen i bestyrelsen. Herudover var der 16 medlemmer. I dag er vi 177 medlemmer.

Den 3. oktober 1947 lejede jagtforeningen sit første jagtareal – Kuborg af kroejer Vestergaard, Sønderdal. I december 47 holdt man jagt på rovvildtet og nedlagde 2 grævlinge. Det årlige kontingent var 8 kr. og på generalforsamlingen i 1948 valgte man en autoriseret udruger af fasan- og agerhønseæg fra ødelagte reder.  Jagtlejen for Kuborg var 500 kr.

Den 11.2.48 vedtog bestyrelsen at indkøbe en fælles gravhund til jagtforeningen. Den kostede 25 kr. På samme møde vedtog man at indkøbe fosfor æg til bekæmpelse af krager og skader. Den 11.6.48 vedtog man, at der ikke skulle holdes flugtskydning grundet patronmangel.

I 1948 rådede jagtforeningen over ca. 1200 HA, heraf 150 HA skov, 50 plantage, 100 mose, 50 eng og 800 agerjord. Der blev holdt 3 jagter og der var bøde på fasanhøner og råer på henholdsvis 7 kr og 35 kr. Jagtlejen til Kuborg var 500 kr. og de lokale bønder, der stillede ager til rådighed blev indbudt til lodsejerfesterne.

At jagtforeningen havde stor betydning i lokallivet fremgår bl.a. af protokollen for den 21.4.1958, hvoraf det fremgår: Jagtkonsulenten viste Film i Forsamlingshuset, om Eftermiddagen for Skolebørnene, der var mødt ca 160 Børn, om Aftenen mødte ca. 40 Voksne. Filmene som blev kørt var ”Støverjagt” og ”Et Rålams Historie”. I det hele taget viste jagtforeningen mange film og senere blev der holdt en del bankospil.

Den 12.1.59 lå der høj sne og man enedes om at køre en del agner og 100 kg byg ud til fasanerne i Kuborg. Denne jagt mister foreningen i 1960, hvor det fremgår af protokollen: Foreningen har mistet sin jagt i Kuborg, som ejeren har lejet ud til andre.

I 1963 havde man stadig ikke fået jagt og man drøftede bl.a. muligheden for at købe et brunkulstipper (udgravet areal) og så selv beplante det (havde man da bare gjort det)

I 1964 lejer man så en jagt i Mattrup Ladegaard på 35 tdl skov for 700 kr.

Den 13.8.1972 snakkede bestyrelsen så om muligheden for at leje Jagten i Tranholm Plantage og den 26.8.1972 underskrev man kontrakten. Denne jagt har vi haft lige siden.

Den gamle protokol (1947-1980) indeholder mange spændende ting og jeg havde egentlig overvejet at scanne den ind og lægge den på nettet. Det droppede jeg dog, da der er knap så pæne henvisninger til personer, der måske stadig lever eller huskes. Som eksempler kan jeg nævne, en der er taget på ulovlig jagt, en der blev smidt ud for meget dårlig opførsel og uærlighed og en der kom til at skyde en hund i Tranholm osv. Protokollen har stor lokalhistorisk værdi.

Den 18.6.11 blev Klovborg Jagtforening nr. 3 i kåringen af årets Jagtforening. Med i udnævnelsen fulgte 2.500 kr

den 16.6.12 blev Klovborg Jagtforening kåret til Danmarks bedste jagtforening. Med i prisen fulgte en 25.000 kr og tøj til bestyrelsen og suppleanter for ialt 10.000 kr samt 2 messingskilte.